Lista zakwalifikowanych propozycji tematów
Dodane przez Admin dnia Styczeń 31 2015 11:01:03
Szczegóły w treści newsa
Rozszerzona zawartość newsa
Lista zakwalifikowanych propozycji tematów


1. dr Magdalena Malik SWimBJ (Zabrze), Postać nauczyciela szkół dla dorosłych na Dolnym Śląsku w pierwszych latach (1945-1947) po II wojnie światowej.

2. Paweł Fiktus UWr, Walka o młodzież na przykładzie ustawy o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju.

3. dr Agnieszka Sławińska UKSW, Codzienne życie młodocianych więźniarek politycznych w łagrze w Bojanowie w latach 1952-1956.

4. Tomasz Leszkowicz IH PAN, Główny Zarząd Polityczny WP jako centrum wojskowej propagandy i indoktrynacji 1956-1980.

5. Radek Rafał Wasilewski US, Konkurencja w powojennej Polsce? Wybrane zagadnienia prawnogospodarcze lat 1945-1989.

6. Edyta Kędziorska ALK (Warszawa), Prawo własności w PRL – istota i rodzaje.

7. Agnieszka Witkowska-Krychm UW, Coś z niczego, czyli przepisy kulinarne w dobie kryzysu. Analiza treści wybranych książek kucharskich wydanych w ostatniej dekadzie PRL.

8. Jakub Kujawa UwB, Presja inwestycyjna w budownictwie uspołecznionym na Pomorzu i Kujawach w latach 1976-1980.

9. dr Marcin Płotek WSP (Szczytno), Kształtowanie się wymiaru sprawiedliwości na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej – na przykładzie Sądu Okręgowego w Giżycku.

10. Ilona Lewandowska UKSW, „Zdrajcy ojczyzny”- przeciwnicy porządku jałtańskiego rozstrzelani w wewnętrznym więzieniu NKWD/MWD w Wilnie w latach 1944-1947.

11. dr Renata Suchenek BTN, Wolni ale osaczeni w nowej rzeczywistości. Akowcy w strukturach społecznych w zapisach prozatorskich Tadeusza Różewicza.

12. Ewelina Prokopiuk UKSW, Emigracyjne losy polskich żołnierzy. (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów).

13. Beata Kołczańska UG, Niekończąca się wojna.

14. dr Paweł Maciąg KUL, Chociaż wyzwolone z obozowej rzeczywistości, to wciąż zniewolone wewnętrznie. Sposoby reakcji na doświadczone zło w czasach PRL-u na przykładzie Alicji Gawlikowskiej i Marii Hiszpańskiej-Neumann.

15. Joanna Roś UWr, Kończanki, Sułoszowanki, Wielmożanki… Sceny z życia twórców kultury ludowej gminy Sułoszowa.

16. Aneta Herman UKSW, Życie Stefana Kaczorowskiego widziane oczami jego córki.

17. dr Mariusz Rombel UKSW, Perypetie ks. Mieczysława Skrodziuka, kapłana diecezji siedleckiej z władzą ludową.

18. Karol Leszczyński UW, Piąta ucieczka. Wyjazd z Polski Henryka Glassa w grudniu 1945 roku.

19. Sebastian Warlikowski UKSW, „Legendy” związane z ewakuacją płk. Ryszarda Kuklińskiego z Kraju.

20. Adam Wiorko IPN, „Kapitan Czechowicz wykonał zadanie”. Propagandowy „powrót” Andrzeja Czechowicza do kraju (1971 – 1974).

21. Ewelina Ślązak UŁ, Represyjna polityka władz wobec Kościoła – na przykładzie losów ks. Apolinarego Leśniewskiego.

22. Malwina Garyga UJ, Konserwatysta w obozie komandosów. Przypadek Jakuba Karpińskiego (1940-2003).

23. Monika Wiśniewska UKSW, Problematyka edukacyjna w przemówieniach Prymasa Wyszyńskiego do sióstr zakonnych (1955-1961).

24. Ariel Orzełek UMCS, Działalność i myśl polityczna Aleksandra Bocheńskiego w Polsce Ludowej jako przykład wielonurtowości postaw działaczy Stowarzyszenia PAX wobec systemu politycznego po 1945 r.

25. Krzysztof Łagojda UWr, Komisja Kontroli Partyjnej czy Urząd Bezpieczeństwa. Rywalizacja w okresie stalinizmu na przykładzie województwa wrocławskiego. Zarys problemu.

26. Waldemar Mazur UWr, Odwilż październikowa w prasie emigracyjnej („Kultura” paryska a „Wiadomości” londyńskie).

27. dr Monika Litwińska IPN, Młodzież w drodze do wolności. Kształtowanie postaw najmłodszej części opozycji antykomunistycznej w Polsce w obliczu przemian 1989 r.

28. Robert Mieczkowski UKSW, Nurty i ruchy ekstremizmu politycznego w latach 80-tych, uwarunkowania, postulaty, przykłady działalności.

29. Małgorzata Żuławnik UKSW/IPN, Niepokalanów w rzeczywistości powojennej.

30. dr Joanna Szymoniczek ISP PAN, Polski Czerwony Krzyż w latach 1945-1989. Między misją a wymaganiami władzy.

31. Magdalena Patatyn UKSW, Ziemiaństwo po 1945. Między eksterminacją a degradacją.

32. Grzegorz Racinowski US, Turystyka ekonomiczna w latach 80-tych XX wieku we wspomnieniach mieszkańców byłego województwa szczecińskiego.

33. Piotr Bączek UKSW, Aparat bezpieczeństwa PRL a wydarzenia uznawane za cuda.Rada Naukowa Komitetu Organizacyjnego